Musikens resa genom tiderna del 2

Musikens resa genom tiderna del 2

Musikens resa genom utveckling fortsatte i rask takt. Nya musikstilar växte i antal och man fortsatte att påverkas av omvärlden och musiken färgades av nya erfarenheter som växte fram. Ett brett experimenterade fortsatte inom musikens värld och regler runt musikskapande började dyka upp. (mer…)

Läs mer