Musikstilar

Musikstilar

Inom området musik finns det väldigt många genrer, stilar och former. Det finns minst 300 av dessa som går att räkna upp. Genrerna är givetvis färre men från dessa genrer har det utvecklats subgenrer och olika former av musikstilar. Kulturellt finns stora skillnader över var dessa musikstilar spelas mest och vad man lyssnar på. Det är ofta så att en specifik musikstil eller genre kan man härleda varifrån den kommer och bakom finns ofta en intressant berättelse. (mer…)

Läs mer