Traditionell musik i Europa

Traditionell musik i Europa

Musiken är ett världsspråk, men det finns oftast tydliga skillnader mellan vad för slags musik som kännetecknar de olika världsdelarna. Sedan finns också självklart flera likheter, men både rötter och traditioner kan skilja sig kraftigt åt och detta speglas också i den musik som spelas. När man pratar om musiken i Europa så blir det svårt att nämna en speciell sorts musik utan att dela upp Europa i olika delar. Musiken i Europa har också influerats från alla möjliga håll...

Läs mer