Musik i Sydamerika

Musik i Sydamerika

Sydamerikas länder är tolv till antalet och bjuder på musik som är starkt kopplat till den latinamerikanska kulturen. Inka-indianernas och Maya-folkets musik tros ha varit baserat på mycket slagverk och träblåsinstrument om man ska gå efter de väggmålningar man hittat. Musiken har sedan dess förändrats drastiskt och blivit påverkat av de européer som från 1500-talet och framåt koloniserade Sydamerika. De afrikanska slavarna de förde med sig tros ha påverkat musikens riktning lika mycket som européerna. När man tänker på sydamerikansk...

Läs mer

Asiens musik del 2

Asiens musik del 2

Den kinesiska musiken har påverkat många östasiatiska länders musikstilar genom århundraden, båda vad gäller melodier och instrument. Den femtoniga pentatoniska skalan, som härstammar från Kina, hörs även i bland annat Japan, Vietnam och Sydkorea. I Kina har instrument brukats i årtusenden och redan under Zhou-dynastin som började för över 3 000 år sedan tror man att det fanns en välutvecklad musikkultur i Kina. I Centralasien har musiken ofta sin utgångspunkt i improvisation och poesi, två områden som spelar en stor roll...

Läs mer

Asiens musik del 1

Asiens musik del 1

Asien är världens största kontinent och att prata generellt om de musikstilar som finns där blir svårt. Men om man ändå vill generalisera lite kan man säga att asiatisk musik har en tendens att fokusera mer på melodi än på harmoni. Indien är ett av de asiatiska länderna som dock lägger större vikt än flera andra asiatiska länder på just harmoni, men det kommer aldrig upp på samma nivå som traditionell västerländsk musik. Då Asien är så stort får man...

Läs mer