Världsmusik

Världsmusik

Ordet världsmusik är ett begrepp för att samla musik från olika ställen i världen och stoppa den i en musiklåda för att få ut den till andra ställen runt om i världen. I den så kallade musiklådan stoppade man musik som inte kunde säljas via artistnamn. Inom folkmusiken kunden man få influenser från sjöfarts - och handelsnationer och den har ofta en varierande karakteristisk stil från byar och landskap, man kan också få influenser från Östeuropa, Polen och Ryssland ....

Läs mer