Musik i Afrika

Musik i Afrika

När man pratar om afrikansk musik så är det egentligen musiktraditionerna söder om Sahara man avser. De nordliga länderna i Afrika står närmare arabvärldens musiktraditioner. Den afrikanska musiken är ofta nära kopplat till olika afrikanska språk, vilket gör det svårt att beskriva Afrikas musik i generella drag. Men vanligt är mycket vokal musik, slagverk, danser och musik och takter skapas ofta med kroppen som instrument. Det kan vara handklapp, stamp med foten och fingerknäpp. Det är mest vanligt till olika sorters danser dock. I den afrikanska musiken improviserar man också en hel del. Södra delen av Afrika kan anses vara mer melodiskt än resten av andra delar av Afrika.

Musikens förändring

Den afrikanska musiken har bidragit till den nuvarande populärmusiken. Jazz och blues växte visserligen fram i Amerika, men med hjälp av afro-amerikanska musiker. Populärmusiken som så småningom växte fram har sin grund i just genrerna jazz och blues. Den europeiska kulturen har påverkat Afrikas musik i stor utsträckning. Detta genom bland annat kolonialismen, som satte djupa spår i det afrikanska musiklandskapet. Kolonisterna förde med sig regler som inte alls gick ihop med den traditionella afrikanska musiken.

Uppfattningen som kolonisterna hade när de lämnade i början av 60-talet var att det som var Afrika före koloniseringen inte var lika värdefullt som det nya koloniserade Afrika. Denna uppfattningen satte sig kvar hos afrikanerna och försök att återuppliva de gamla sederna och musiktraditionerna har ofta misslyckats eftersom man istället tagit efter den västerländska populärmusiken. Dagens musik i Afrika är en blandning av tre olika delar, traditionell afrikansk musik, västerländsk kyrko- och konstmusik samt internationell populärmusik.

Afrikas traditionella musik

Musiken har alltid varit en viktig del i det afrikanska samhället och musik och dans är vanligt vid både vardag och fest. Som nämnts tidigare så är musiken kopplat till de olika afrikanska språken. I Afrika talas det över sjuhundra språk och alla har sin musikaliska motsvarighet. Men trots det så finns det vissa gemensamma nämnare i musikens uppbyggnad och funktion. Dessa gemensamma nämnare är att musiken har en social funktion och att vissa instrument används i endast vissa situationer eller vid en viss årstid. Det finns olika sorters musik man framför innan jakt, i samband med initiationsceremonier, musik till arbete såsom inför sådd eller skörd till exempel.

Barnen lär sig tidigt musiken genom att medverka vid de olika sociala tillfällena, så musiken är en stor del av även barnens liv. Den afrikanska musiken har traditionellt en stark betoning på rytmik. Det är också mycket vanligt med att flera rytmiska mönster samtidigt överlappar varandra. Vanliga musikinstrument som används är xylofon, m´bira, djembe och talking drum. Xylofonen används i både utvecklade former av musik men även i de primitiva formerna. En m´bira består av en träplatta med fastsatta metalltänder och spelas på med tummarna. En djembe är en trumma som man spelar på med händerna, som vi så ofta ser i afrikanska musiksammanhang. En talking drum är en timglasformad trumma från Västafrika. Anledningen till namnet är att vid vissa vinklar på trumman kan man efterlikna tonen för mänskligt tal. Förutom dessa finns även en mängd andra instrument som används i den spännande och intressanta musiken i Afrika.