Musikens resa genom tiderna del 1

Musikens resa genom tiderna del 1

Musiken har funnits i olika former så länge vi själva funnits. Innan det ens fanns några skriftliga källor så fanns det musik. För många av oss idag så betyder musik mycket och musiken är väldigt inflytelserik och mäktig i den form att den kan påverka våra känslor i allra högsta grad. Man kan förstärka känslor, med till exempel viss musik i en skräckfilm för att förstärka känslan av rädsla. Samma sak gäller med ledsam musik i ett känslosamt ögonblick.

Musiken i tidig historia

Kunskapen man har om musik före de första historiska källorna består av fynd man gjort som antas vara musikinstrument. Man har bland annat hittat typer av flöjter som beräknas vara ungefär 35 000 år gamla. Dessa hittades i en grotta i Tyskland. Den första kända noterade musiken är från Mesopotamien. Här har man hittat religiösa hymner som skrivits ned omkring 1250–1200 f.Kr. Här verkar musiken ha sjungits genom responsorial sång eller antifonal sång. Responsorial sång utförs som växelsång mellan solist och kör eller församling. Antifonal sång är också en sorts växelsång mellan två körgrupper. En autonom tonkonst finns beskrivet tidigast i det antika Grekland. Tre grundläggande begrepp i den grekiska musikteorin var rhytmos, mélos och harmonia. Alltså rytm, melodi och harmoni.

Musiken från medeltiden och framåt

De så kallade gryningssångerna växte fram i 1100-talets södra Frankrike och är ett av de äldsta musikaliska uttrycken över utmaningarna i kärleken. Gryningssångerna skrevs av vandrande trubadurer och har faktiskt många likheter med bland annat arabisk musik. Detta då musikerna reste från kust till kust runt Medelhavet och influerades av musik från andra platser. När den kristna kyrkan gjorde sin expansion norrut i Europa blev notskriften alltmer förfinad. Med notskriften fick musikerna ett skriftligt musikspråk som gjorde att impulser till att laborera med musiken och försöka skapa nytt ökade. Detta ses som anledningen till att det från 1000-talet till 1300-talet växte fram musik som var full av olika stilar och även olika språk. Man experimenterade med musiken med hjälp av dåtidens matematiker och producerade nya musikstilar. En av de äldsta flerstämmiga kompositionsformerna för körmusik a cappella, har rötter som börjar någonstans på det tidiga 1200-talet. Kompositionsformen kallas för motett och är ofta en körsång som oftast handlar om andliga ämnen. Under renässansen skrevs det första lexikonet över musikens termer av musikteoretikern Tinctoris. Detta gjorde han på 1400-talet. En ny bild av människan skapades under denna tid på grund av framväxten av städer och borgerskap. Detta påverkade musiken i den form att texterna även i de mest storslagna kompositioner kunde handla om så enkla saker som att äta bär eller att man var frusen. I körerna så ändrades mycket från medeltiden. I medeltidens körer kunde de låta väldigt olika och en kör var inte samspelt i hur de lät. Detta ändrades under renässansen då fokus sattes på stämmornas samklang och samspel. Tonsättare fick högre status och blev intressanta personer som reste mellan viktiga musikcentra. Detta bidrog till att musikstilarna blev mer enhetliga och det var just under denna tid som Europa fick en enhetlig musikstil.