Tysk musikKinesisk MusikBrasiliansk musik

Tysk musik

Kinesisk Musik

Brasiliansk musik

Norska artister

Norska artister

En kort introduktion till norsk musik genom en presentation av en rad artister från olika genrer.Norge kan stoltsera med både folkmusikstjärnor, DJs och stora metallband. (mer…)

Läs mer

Musik från Mexiko, USA och Kanada

Musik från Mexiko, USA och Kanada

Det som överraskar många är hur mycket den amerikanska musiken influerats och påverkats av den afrikanska musiken. Detta har bland annat med slavhandeln att göra och britterna som kom till USA hade med sig afrikanska slavar och de påverkade musiken genom sina rytmbaserade och trumbaserade musiktraditioner. Musik i Mexiko kännetecknas av stora ensembler och de utsmyckade kläderna och den stora hatten som tillhör kläderna. (mer…)

Läs mer

Musik i Afrika

Musik i Afrika

När man pratar om afrikansk musik så är det egentligen musiktraditionerna söder om Sahara man avser. De nordliga länderna i Afrika står närmare arabvärldens musiktraditioner. Den afrikanska musiken är ofta nära kopplat till olika afrikanska språk, vilket gör det svårt att beskriva Afrikas musik i generella drag. Men vanligt är mycket vokal musik, slagverk, danser och musik och takter skapas ofta med kroppen som instrument. Det kan vara handklapp, stamp med foten och fingerknäpp. Det är mest vanligt till olika...

Läs mer

Musik i Sydamerika

Musik i Sydamerika

Sydamerikas länder är tolv till antalet och bjuder på musik som är starkt kopplat till den latinamerikanska kulturen. Inka-indianernas och Maya-folkets musik tros ha varit baserat på mycket slagverk och träblåsinstrument om man ska gå efter de väggmålningar man hittat. Musiken har sedan dess förändrats drastiskt och blivit påverkat av de européer som från 1500-talet och framåt koloniserade Sydamerika. De afrikanska slavarna de förde med sig tros ha påverkat musikens riktning lika mycket som européerna. När man tänker på sydamerikansk...

Läs mer

Asiens musik del 2

Asiens musik del 2

Den kinesiska musiken har påverkat många östasiatiska länders musikstilar genom århundraden, båda vad gäller melodier och instrument. Den femtoniga pentatoniska skalan, som härstammar från Kina, hörs även i bland annat Japan, Vietnam och Sydkorea. I Kina har instrument brukats i årtusenden och redan under Zhou-dynastin som började för över 3 000 år sedan tror man att det fanns en välutvecklad musikkultur i Kina. I Centralasien har musiken ofta sin utgångspunkt i improvisation och poesi, två områden som spelar en stor roll...

Läs mer

Asiens musik del 1

Asiens musik del 1

Asien är världens största kontinent och att prata generellt om de musikstilar som finns där blir svårt. Men om man ändå vill generalisera lite kan man säga att asiatisk musik har en tendens att fokusera mer på melodi än på harmoni. Indien är ett av de asiatiska länderna som dock lägger större vikt än flera andra asiatiska länder på just harmoni, men det kommer aldrig upp på samma nivå som traditionell västerländsk musik. Då Asien är så stort får man...

Läs mer

Musik från Centralamerika och de karibiska öarna

Musik från Centralamerika och de karibiska öarna

Länderna i Centralamerika och de karibiska öarna domineras av latinsk musik och karibiska musiktraditioner. Här finns danser och musikformer som salsa, reggae och calypso. Många av länderna har en rad olika genrer och stilar som är unika för just det landet, eller som är ett av få länder som praktiserar musikstilen. Det handlar om Brukdown och Garifuna-musik från Belize, Calypso från Trinidad och Tobago, Reggae och Ska från Jamaica, Guanacaste från Costa Rica, och Méringue från Haiti. (mer…)

Läs mer

Traditionell musik i Europa

Traditionell musik i Europa

Musiken är ett världsspråk, men det finns oftast tydliga skillnader mellan vad för slags musik som kännetecknar de olika världsdelarna. Sedan finns också självklart flera likheter, men både rötter och traditioner kan skilja sig kraftigt åt och detta speglas också i den musik som spelas. När man pratar om musiken i Europa så blir det svårt att nämna en speciell sorts musik utan att dela upp Europa i olika delar. Musiken i Europa har också influerats från alla möjliga håll...

Läs mer

Musikstilar

Musikstilar

Inom området musik finns det väldigt många genrer, stilar och former. Det finns minst 300 av dessa som går att räkna upp. Genrerna är givetvis färre men från dessa genrer har det utvecklats subgenrer och olika former av musikstilar. Kulturellt finns stora skillnader över var dessa musikstilar spelas mest och vad man lyssnar på. Det är ofta så att en specifik musikstil eller genre kan man härleda varifrån den kommer och bakom finns ofta en intressant berättelse. (mer…)

Läs mer

Musiken på 2000-talet fram till idag

Musiken på 2000-talet fram till idag

Inom musikens värld hade det redan hänt mycket fram till 2000-talet. Flera stora artister och kompositörer hade fram tills nu säkrat sin plats i historieböckerna och kommer aldrig att glömmas bort. Man ska aldrig glömma att musikens utveckling innan 2000-talet är det som möjliggjort musiken idag. Med internets och teknologins hjälp spred sig musiken över världen allt snabbare, vilket även gjorde att den som var otroligt populär idag kan ha blivit ersatt av en ny världsartist imorgon. (mer…)

Läs mer