Traditionell svensk musik

Traditionell svensk musik

Den traditionella svenska musiken härstammar i folkmusik, som den traditionella musiken även gör i många andra länder.

Spridningen av folkmusiken i landet är stor, där det kan vara olika stilar beroende vilken region som musiken kommer ifrån. Influenser i den svenska folkmusiken kommer även från andra länder som Sverige har haft relationer till. Vem som är upphovsmannen till melodier kan vara svårt att hitta, då melodin har sina rötter långt tillbaka. Det finns även många olika stilar på folkmusiken, bland annat spelmansmusik och traditionell vismusik.

Musikstilar

Spelmansmusiken har rytmen till danser som schottis, polka och vals. Polkan var populär i hela Europa under 1600-talet och levde länge kvar i de nordiska länderna. Det är även den stil som kännetecknar den svenska folkmusiken idag. Hit hör även brudmarschen och andra gånglåtar. Musiken huvudinstrument är oftast fiol. Andra instrument som man kopplar till spelmansmusiken är dragspel, nyckelharpa och blockflöjt. Svenskt visarkiv har handskrivna spelmansböcker i samlingarna. Spelmansböckerna är ett arbetsmaterial för spelmännen som skrevs som stöd till minnet. Det är böcker från 1700- och 1800-talen som innehåller noter för instrumentalmusik för dans.Folklig vistradition har från början förts vidare genom muntlig tradition.

Visorna började antecknas ner under 1500- och 1600-talen av de andliga grupperna. De fick sedan en spridning genom att människor ur alla samhällsklasser börjande bli skriv- och läskunniga mot slutet av 1800-talet. Vistraditionen har blivit filtrerad av konstmusiker under 1800-talet och 1900-talets nationalromantik. Även om inte alla visor är kopplade till folkmusiken, så är en stor del av vistraditionen en del av folkmusiken. Bruksmusiken eller den så kallade valmusiken härstammar från fäbodarna i det gamla jordbruket. Musikstilen har fått sitt namn från när man vallade boskapen.

Musiken användes för att locka djur och kommunicera med andra gårdar som låg en bit ifrån varandra. Man använde sig av sångtekniken kuling som är lätt att höra på längre avstånd. De instrument man använde sig av var lurar och bockhorn. Den samiska musikstilen jojk tillhör även den traditionella svenska folkmusiken. Jojken är ett sätt att utrycka sina känslor för person eller ett föremåls egenskaper. Det är en kommunikationsform med intryck av personer, djur och platser som gestaltas i musik och text. Jojkningen känns oftast igen genom dess glidningar mellan tonerna.

Den traditionella svenska musiken har även sina spår från de medeltida balladerna. Balladerna berättar ofta om krafter och konflikter i människans liv och i samhället. Karaktärerna i balladerna är bland annat riddare, jungfrur eller övernaturliga varelser. Handlingen är alltifrån förälskelse och passion till våld och död. De utspelar sig i folksagornas värld eller i ett obestämt medeltida Europa. Språket i balladerna är gammalmodigt och kan även hittas i modernare inslag. Melodierna har överförts från generation till generation muntligen. Vilket har resulterat till många varianter av varje balladtext. Även melodierna till samma balladtext kan också variera. Ballader framförs även av många folkmusiker och sångare. Balladerna fortsätter att förändras med dagens musiker. De plockar ihop olika texter och melodier för att skapa sin egen berättelse. 

Sammanfattningsvis kännetecknas den traditionella svenska musiken till den samiska- och bondesamhälle kulturen som fanns innan det moderna samhället växte fram.