Världsmusik

Världsmusik

Ordet världsmusik är ett begrepp för att samla musik från olika ställen i världen och stoppa den i en musiklåda för att få ut den till andra ställen runt om i världen. I den så kallade musiklådan stoppade man musik som inte kunde säljas via artistnamn. Inom folkmusiken kunden man få influenser från sjöfarts – och handelsnationer och den har ofta en varierande karakteristisk stil från byar och landskap, man kan också få influenser från Östeuropa, Polen och Ryssland . Eftersom musiken förändras efter den som framför musiken så är en del låtar så förändrade att dåtidens spelmän inte ens skulle känna igen låtarna medans vissa låtar är precis likadana som dom var då. Det finns mycket intressant historia om folkmusik men det är en bred genre som varierar mycket och är därför svår att orientera sig i.

Skillnad på världs och folkmusik.

Begreppet världsmusik är relativt nytt och blev etablerad 1987 för att skivbolag skulle kunna samla musik som kom från hela världen och börjat dyka upp på marknaden. På så sätt kunde musiken spelas över hela världen men hade en plats som den kom ifrån. Idag skapas musik genom internet och resor av musiker som bara ses i korta möten i dom sammanhangen kan man använda sig av lådan som man använde sig av på 1987. Med konstnärliga idéer om hur man tycker att musiken ska vara skapas nya ljudvärldar. Världsmusik har ofta underkategorier som inte är lika kända som huvudkategorin. Den genre som blivit mest känd från Europa är klassisk musik, världsmusiken gör att man känner sig närmare varandra eftersom att man kan lyssna på samma musik i flera länder via internet så kan det göra så att man känner gemenskap med varandra. I slutet av 1700- talet i mellaneuropas städer började skribenter att använda begreppet folkmusik för att hitta en kärna till nationen, numera är begreppet en genre och är ofta geografiskt definierad. Under tidsepoken barocken så finns det belägg för att folkmusiken är influerad av kyrkomusiken, musiken spelas olika på grund av att musikern anpassar den.

Skillnad på världs och folkmusik.

Folkmusiken har förändrats mycket beroende på hur generationer har lärt ut den till andra generationer, det är inte lätt att lära sig sjunga folkmusik för man betonar gärna konsonanterna istället för vokalerna och tonen ska ligga långt fram i munnen. Men man kan gå kurser för att lära sig spela, sjunga och lära sig om musikens historia.

Under historiska händelser, ceremonier och högtider spelar man ofta folkmusik, den kan också spelas inom regionala eller lokala kulturer. Nyckelharpa och fiol är instrument som förekommer ofta inom folkmusik andra instrument som också är vanliga är durspel och klarinett men även säckpipa var vanlig under en viss period. Nu i den nyare typen av folkmusik så använder man också saxofon och mandola. En bra låtsamling att lyssna på om man vill lyssna på folkmusik är “svenska låtar” det är en samling med 24 delar av svensk folkmusik. Några kända musiker inom folkmusik är Lapp- Nils från Jämtland, Lorens Bolin från Skåne och Pelle Fors,  Östergötland och Timas Hans och Pekkos Per från Dalarna.